XE ĐẠP ĐIỆN CŨ

TRUNG TÂM XE ĐIỆN KIM NGÂN

HOTLINE: 0982.641.588 – 0906.171.363

xe đạp điện nijia

xe đạp điện nijia

Xe Nijia phanh cơ giá từ 2.500.000đ – 3.500.000đ

Xe Nijia phanh đĩa giá từ 3.000.000đ – 5.000.000đ

xe đạp điện nijia phanh đĩa

xe đạp điện nijia phanh đĩa

Giant M133 thường hàng nhập giá từ 3.000.000đ – 4.000.000đ

xe đạp điện m133

xe đạp điện m133

Giant 133S hàng nhập giá từ 4.700.000đ – 6.000.000đ

xe đạp điện 133s

xe đạp điện 133s

Xmen 5 bình 20Ah giá từ 5.000.000đ – 8.500.000đ

xe máy điện

xe máy điện xmen